Afdelingen

Onze groep heeft ongeveer 100 leden die in verschillende afdelingen een plaats hebben. De afdelingen zijn op leeftijd onderverdeeld, zodat een leeftijdseigen programma aangeboden kan worden.

De afdelingen die wij kennen:

Welpen

De welpen zijn voor jongens en meisjes van 7 tot 10½ jaar.
Je doet samen met de andere welpen spellen en gaat op kamp.

Verkenners

Jongens en meisjes van 11 tot 14½ jaar.
Deze afdeling of speltak heet binnen een waterscouting eigenlijk Zeeverkenners, maar wordt binnen onze groep kortweg Verkenners genoemd. Verkenners zeilen veel, onderhouden hun boten, doen spelletjes, gaan op kamp en doen aan wedstrijden mee.

Wilde Vaert

De Wilde Vaert jongens en meiden - van 15 tot 18 jaar oud -
krijgen meer vrijheden en worden geacht een hoop zelfstandig te kunnen. Ze trachten hun zeildiploma te behalen en houden erg van het programmaonderdeel "Hangjeugd"

Loodsen

De loodsen zijn tussen de 18 en 21 en zoeken alles zelf uit, hangen wat op de plas en gaan naar wedstrijden en op kamp. Vaak is het een select gezelschap, waarvan een aantal leden tegelijkertijd staflid (in opleiding) is.
Deze groep verzorgt zijn eigen programma en waar dat programma uit bestaat is meestal nogal onduidelijk.

Stam

De stam is voor de mensen (21+) die eigenlijk niets meer te zoeken hebben op de groep, maar na jaren lid en/of leiding te zijn geweest geen afscheid kunnen nemen. Verder is het ook mogelijk om als leiding (wel 21+) in de stam actief te zijn. De stam is net opgestart binnen de groep en het is de bedoeling dat de leden van de stam eens per kwartaal iets leuks - maar niet te inspannends - met elkaar gaan doen.

Leiding

Het reilen en zeilen binnen de groep wordt door de leiding of staf geregeld. De leidingteams bestaan uit mannen en vrouwen van 18½+ die hun best doen om het voor de Welpen, Verkenners of Wilde Vaert zo leuk mogelijk te maken.
De materiƫle en financiƫle belangen van de groep worden behartigd door het groepsbestuur.
Het gebouw en de vloot zijn officieel eigendom van de beheerstichting Willibrordus Zeeverkennersgroep.


 
 

Contactinformatie

Wilde Vaert (15 t/m 17½ jaar)

Noa Slooff
wildevaertleiding@willibrordusgroep.nl

Loodsen (18 t/m 21½ jaar)

Noa Slooff
loodsen@willibrordusgroep.nl

Waterscouting St. Willibrordus

Vlietdijk 14a
2811 NB Reeuwijk

SN