Beheerstichting Willibrordus Zeeverkennersgroep

Naast de vereniging Waterscouting St. Willibrordus is er de beheerstichting Willibrordus Zeeverkenners, die formeel eigenaar is van het gebouw, het terrein en de vloot. Deze stichting staat ten dienste van de vereniging en het bestuur wordt overwegend samengesteld uit leden van de vereniging.

Leden bestuur Beheerstichting
Voorzitter Asu Theisens 06-81051750
Secretaris Robin Nobel 06-11329845
Penningmeester Jasper Boot 06-28767618
Vloot-beheerder Bob Brouwer 06-18120888
Terrein-beheerder Stephan Ram 06-12360846

 
 

Contactinformatie

Wilde Vaert (15 t/m 17½ jaar)

Noa Slooff
wildevaertleiding@willibrordusgroep.nl

Loodsen (18 t/m 21½ jaar)

Noa Slooff
loodsen@willibrordusgroep.nl

Waterscouting St. Willibrordus

Vlietdijk 14a
2811 NB Reeuwijk

SN