Groepsbestuur

Leden Groepsbestuur
Voorzitter Renske Verkerk
Secretaris Aat van Wijngaarden 06-14523289
Penningmeester Jasper Boot 06-28767618
Groepsbegeleider Adriaan Balk 06-18231323
Pr-coördinator Jules van Bohemen 06-82047570
Lid Eva Arwert 06-11683234
Lid Martijn Koemans 06-28558871

Het groepsbestuur behartigt de dagelijkse gang van zaken op financieel en materieel gebied voor de vereniging.

Het bestuur wordt democratisch gekozen uit de leden van de groepsraad, die op haar buurt weer bestaat uit de volgende personen:

 • Alle kaderleden:
  • alle leidingleden
  • co√∂rdinator materiaalcommissie
 • Het huidige groepsbestuur
 • Een vertegenwoordiger van:
  • de loodsen
 • Een wettelijk vertegenwoordiger van:
  • de welpen
  • de verkenners
  • de wilde vaert

Nieuws van de bestuurstafel

Hieronder vindt u publicaties van het bestuur van de afgelopen 2 jaar.

Reglementen en beleid

Hieronder vindt u de meest recente versies van aangenomen reglementen en beleidsstukken.


 
 

Contactinformatie

Wilde Vaert (15 t/m 17½ jaar)

Noa Slooff
wildevaertleiding@willibrordusgroep.nl

Loodsen (18 t/m 21½ jaar)

Noa Slooff
loodsen@willibrordusgroep.nl

Waterscouting St. Willibrordus

Vlietdijk 14a
2811 NB Reeuwijk

SN