Wilde Vaert

De Wilde Vaert

Hoewel ook de Wilde Vaert bootsmannen/-vrouwen kent, wordt de Wilde Vaert (in tegenstelling tot de Verkenners) geacht zich zelfstandiger te ontwikkelen en meer verantwoordelijkheden te nemen. Dit betekent dat voor de leiding de nadruk meer op begeleiden dan op leiden komt te liggen.
Een bak bij de Wilde Vaert is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de eigen Lelievlet en er wordt een actieve eigen bijdrage aan opbouw en uitvoering van het programma gevraagd.

Verder houden de Wilde Vaert-leden zich meer bezig met de theoretische en praktische kant van het roeien en zeilen, zodat ze na verloop van tijd een diploma kunnen halen. Deze diploma's de zogenaamde CWO-diploma's zijn landelijk erkende diploma's van de Commissie Watersport Opleidingen van de KNWV en de ANWB. Dit zijn de zelfde diploma's als uitgegeven worden op een zeilschool. De Wilde Vaert-leden proberen CWO Kb3 (Kielboot III) en CWO Ro3 (Roeien III) te behalen. Natuurlijk kan tegen overleggen van deze diploma's een gelijkwaardige boot bij derden gehuurd worden.

In het zomerseizoen wordt er natuurlijk veel gezeild; de opkomst is dan van 13:30 tot 17:00 uur. Er wordt instructie gegeven, af en toe een spelletje gedaan, maar meestal toch wel "vrijgezeild". In de winter is het belangrijk om de boten te onderhouden, zodat ze volgende zomer weer goed in de verf zitten. In de winter wordt opkomst gedraaid van 14:30 tot 17:00 uur. Als het mooi weer is beginnen we natuurlijk eerder, omdat we dan buiten aan de boten werken en van het goede weer gebruik moeten maken.

Voor die leden van de Wilde Vaert die zich graag van de domme houden: het winterseizoen begint wanneer de boten uit het water gaan en het zomerseizoen begint in principe... jaja, wanneer de boten het water weer in gaan.

De Wilde Vaert doet aan een hoop water-activiteiten mee: de Kaag met Hemelvaart, de (door onze groep georganisserde) regio-wedstrijden in september en bij voldoende resultaat de NK. Dit weekend (in de regel een of twee weken na de regio-wedstrijden) heet voluit de Nederlandse Lelievlet Zeilwedstrijden. Dit weekend meten de beste zeilers hun krachten op het Veluwemeer.
Naast al deze activiteiten op het water kunnen de Wilde-Vaerders mee op Hike. Dit is een driedaags actief weekend rond Pasen, waarbij van camping tot camping gelopen wordt.

De eerste tien dagen van de zomervakantie gaat de Wilde Vaert gezamenlijk met de Verkenners op kamp. Voor de Wilde Vaert bestaat het kamp voor een deel uit een verblijf op het kampterrein en voor een deel uit een meerdaagse trektocht in de buurt van het kampterrein. Tijdens de trektocht moeten de Wilde-Vaerders zelf koken en wordt er in de boten geslapen. Ook het Wilde-Vaertkamp wordt in een thema gestoken.

Voor meer informatie:
Jacco Croonen06-40025993

Als een lid van de Wilde Vaert ongeveer 18 is, gaat hij of zij, in overleg met de leiding, naar de Loodsen.


 
 

Contactinformatie

Wilde Vaert (15 t/m 17½ jaar)

Jacco Croonen
wildevaertleiding@willibrordusgroep.nl

Loodsen (18 t/m 21½ jaar)

Noa Slooff
loodsen@willibrordusgroep.nl

Waterscouting St. Willibrordus

Vlietdijk 14a
2811 NB Reeuwijk

SN