Site-informatie

©Copyright 2003-2022 Waterscouting St. Willibrordus
Alle rechten voorbehouden.
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site zijn voorbehouden aan vereniging Waterscouting St. Willibrordus, Gouda.

U krijgt hierbij het recht algemene informatie over scouting of de groep over te nemen op de wijze die u zelf wilt, maar dan en slechts dan indien u deze informatie voor niet-commerciële doeleinden gebruikt - tenzij anders aangegeven. Wij vragen u echter geen privacy-gevoelige informatie of persoonlijke teksten van leden (van bijvoorbeeld de krabbelmuur of uit één van de logboeken en/of kampverslagen) over te nemen.

Het kopiëren van materiaal voor andere doeleinden dan niet-commercieel gebruik is - tenzij anders aangegeven - slechts toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de vereniging Waterscouting St. Willibrordus.

Indien u van mening bent dat er intellectueel eigendom van u tegen uw wil op deze website is geplaatst, dan kunt u dat melden.

Disclaimer

De St. Willibrordusgroep doet haar uiterste best om de aangeboden informatie zo volledig en correct mogelijk te laten zijn. Ze geeft hieromtrent echter geen garanties.
De St. Willibrordusgroep aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit foutieve informatie op, danwel defecte programmatuur afkomstige van deze website.

Versie: Willibrordusgroep.nl v3.3-git139 (Laatste wijziging: 6 months ago)


 
 

Contactinformatie

Wilde Vaert (15 t/m 17½ jaar)

Jacco Croonen
wildevaertleiding@willibrordusgroep.nl

Loodsen (18 t/m 21½ jaar)

Noa Slooff
loodsen@willibrordusgroep.nl

Waterscouting St. Willibrordus

Vlietdijk 14a
2811 NB Reeuwijk

SN