Binnenvaart Politie Reglement 2004

Het BPR is sinds 1984 van kracht en gebaseerd op het CEVNI - een Europees basisreglement voor de binnenvaart. Sinds 1984 zijn er acht herzieningsbesluiten op dit reglement geweest en het werd nu eens tijd dit gehele reglement te herschrijven en aan te passen aan de eisen van deze tijd. De planning was dat deze herziening per 1 april 2004 van kracht zou worden als het negende wijzigingsbesluit BPR.
Het ziet er echter naar uit dat deze datum niet gehaald wordt en voorlopig zijn de laatste berichten dat omstreeks november 2004 als richtlijn aangehouden moet worden. Ondertussen is wel het cursusmateriaal voor het Klein Vaarbewijs aangepast aan het nieuwe (voorlopige) reglement en wordt aan het (professionele) cursusmateriaal voor de CWO-opleidingen gewerkt.
Omdat niet alle bronnen zeker zijn over het wel of niet halen van april 2004 en omdat we nog niet weten of de NTC vanuit scouting al overgaat met het examineren van de nieuwe regels, zullen we vanaf nu beide aanleren en tezijnertijd duidelijk maken wat er verwacht wordt op het examen.

Belangrijkste wijzigingen in het BPR, 9e herziening (t.o.v. de 8e)

  • Voor veel mensen een hoop meer duidelijkheid: vanaf nu wijkt een schip niet meer voor een ander, maar verleent het voorrang
  • Het BPR kent nu de definitie 'groot schip' = een schip niet zijnde een klein schip
  • De regel 'SB-wal houden gaat voor' wordt belangrijker dan 'klein wijkt voor groot'
  • De regels omtrent verlichting zijn iets versoepeld / aangepast, doch niet relevant voor kleine (open) zeilschepen
  • 'Blauwvaren' dient ook door afvarende kleine schepen in acht worden genomen

Zie voor een uitgebreidere uitleg (met ook minder relevante zaken) ook de site van ANWB / PNO Watersportcursussen

 
 

Contactinformatie

Wilde Vaert (15 t/m 17½ jaar)

Jacco Croonen
wildevaertleiding@willibrordusgroep.nl

Loodsen (18 t/m 21½ jaar)

Noa Slooff
loodsen@willibrordusgroep.nl

Waterscouting St. Willibrordus

Vlietdijk 14a
2811 NB Reeuwijk

SN