Lidmaatschap

Contributie per kwartaal:
Welpen: € 33,00
Verkenners: € 36,00
Wilde Vaert: € 36,00
Loodsen: € 36,00
Stam: € 20,50

Aspirant-leden mogen 3 opkomsten gratis met onze activiteiten meedoen. Daarna kan voor het lidmaatschap gekozen worden.

De contributie voor de verschillende afdelingen, die in de nevenstaande tabel te vinden zijn, wordt per kwartaal geïnd via een automatisch incasso. Voor dit automatisch incasso dient u expliciete schriftelijke toestemming te gegeven bij het opgeven van een lid.

De opzegtermijn is één maand en de opzegging dient bij de teamleider van desbetreffende afdeling gemeld te worden.

Hieronder vindt u de belangrijkste formulieren omtrent het lidmaatschap.
Indien u uw kind wilt inschrijven, dient u een Inschrijfformulier in te vullen en een formulier Persoonsgegevens. Het formulier Persoonsgegevens kan ook door leden gebruikt worden om wijzigingen door te geven.

Bent u op zoek naar ons huishoudelijk reglement of ons privacybeleid? Kijk dan op de bestuurpagina.

Vrijwilliger worden?

Wil je zelf vrijwilliger bij ons worden? Kijk dan wat we van je verlangen op het gebied van een VOG, het onderschrijven van een gedragscode, etc. onder Sociale Veiligheid.

 
 

Contactinformatie

Wilde Vaert (15 t/m 17½ jaar)

Noa Slooff
wildevaertleiding@willibrordusgroep.nl

Loodsen (18 t/m 21½ jaar)

Noa Slooff
loodsen@willibrordusgroep.nl

Waterscouting St. Willibrordus

Vlietdijk 14a
2811 NB Reeuwijk

SN